Miért tanuljunk zenét?

Vitathatatlan: a zenetanulásnak számtalan előnye van. Sok szülő ennek ellenére nehezen határozza el magát. Egyesek attól félnek, hogy nehogy túlterheljék csemetéjüket, mások hasznosabbnak tartják a sportot, a nyelvórát vagy az informatikai oktatást. Valóban a rendszeres testmozgás, az idegen nyelvek és az informatikai ismeretek fontos eszközök a gyermekek jövőbeli érvényesüléséhez. De a gyermekek egyéniségének megnyilvánulása és kibontakozása érdekében nagyon fontos a művészetekben, és ezen belül a zenében való jártasság. Miért? Lássunk egy pár, nehezen cáfolható, tudományos kutatások által is alátámasztott érvet:

#. A gyermek agyát nagy mértékben fejleszti a korai zenetanulás, elsősorban a bal agyfélteke fejlődését (amely felelős a nyelvi készségekért is), illetve a rendszeres muzsikálás elősegíti más tantárgyak sikeres tanulását. A zene sajátos módon képes, hogy rendezze az idegpályákat: ha egy ismert dal új informácíókkal társul, akkor az új adatok sokkal könnyebben rögzülnek a memóriában.

#. A zenetanulás pozítivan hat a térbeli tájékozódás kialakulására és fejlődésére. A térhatás kezelése nélkülözhetetlen a gyermek számára, legyen szó akár összetett matematikai feladatok megoldásáról, akár „csak” egyszerű rendszerezésről, mint a tankönyvek bepakolása az iskolatáskába.

#. Az a gyermek, aki zenét vagy általában valamilyen művészetet tanul, sokkal jobb eredményeket ér el a tanulmányi megmérettetéseken. A zene pozitívan hat a kreativitásra, a szépérzékre és stimulálja az önkifejezést, nem utolsó sorban erősíti a közösséghez való tartozás élményét. Mindezek a készségek idővel finomulnak és egy életen keresztül elkísérik.

#. A zenetanuláson keresztül a gyermek megismeri és megtanulja megérteni más kultúrák világát, elfogadni azokat, akiknek szokásai, hagyományai eltérnek az övéitől. Kialakul a tolerancia, majd az együttérzés és empátia. Ezek a tulajdonságok segítenek „kinevelni” a gyerekből az önző és önkényes magatartást, hidat építve a különböző kultúrák között, megtanítják  elfogadni és tisztelni a másságot.

#. A zene egy nagyszerű kreativ kifejező eszköz a gyermek számára: mikor már sikerült az alapokat szorgos gyakorlással elsajátítani, a fejlődésre és az önálló alkotásra való törekvés természetessé válik. Így az  önkifejezési készség fejleszti a gyermek önbizalmát.

#. A zeneművek előadása alatt a gyermek megtanul uralkodni a félelmén és kockázatot vállalni. Mivel életünkben gyakran kerülünk nehéz helyzetekbe, elengedhetetlen megtanulni a szorongás, az izgalom, a kockázatvállalás kezelését. Ezért a zene egy nagyszerű és hatékony segítség, hogy gyermekünk maximálisan ki tudja használni a képességeit.

Mikortól tanuljunk zenét?

Röviden úgy foglalnám össze: minél korábban, de sohase késő. Ha a gyermek érdeklődő és fogékony, 5-6 éves korában elkezdheti. Szorgalmas gyakorlással már gyermekkorban is el lehet jutni komoly eredményekig.

Felnőttként sem késő elkezdeni. Gondos alapozással és kitartó munkával bármikor szép eredményeket lehet elérni.

Jakobi Mária zongora tanárnő
Tel.: 0770/291-321

Jakobi Mária

zongora tanárnő