A vegyes csoportban az óvodát kezdő gyermek egy már kialakult közösségbe kerül, ami különboző életkorú gyermekekből áll, ezért a beszoktatás időszaka sokkal egyszerűbb. A gyermekek már a korábbi évekből ismerik egymást, családias a hangulat, a csoportbeli gyermekek magatartása elfogadó, a játék összeszokott. Minden év elején átrendeződik a csoport, a „nagyok” elmennek iskolába, szerepüket a korban utánuk következők veszik át.

Magától értetődik, hogy tudatosítanunk kell az eddig mintakövető gyermekben, hogy nagyobbak lettek, figyelniük kell, milyen példát mutatnak a kisebbeknek. A vegyes csoportban nevelődő gyermekek könnyebben szocializálódnak, fejlődik segítő-gondoskodó magatartásuk a kisebbekkel szemben. A kicsiket vonzzák a nagyobbak kötött tevékenységei, mert látják, hogy a nagyok azon szívesen vesznek részt. A kicsiknek sokszor szükségük van elbújni a „kuckóba”, amelyre a csoportban lehetőségük van.

A csoport tevékenységét a tanmenet alapján tervezzük, figyelembe véve az életkori sajátosságokat a csoporton belül, figyelembe véve az egyéni készségeket és képességeket. Ugyanakkor a tevékenységeket mindig a nagyok szintjéhez tervezzük, majd ezt egyszerűsítjük a kisebbekhez, és így differenciáltan dolgozunk. A kisebbeknek vonzó a didaktikai játék, amibe szívesen bekapcsolódnak, de ha kedvük tartja, bármikor kiléphetnek a foglalkozásból. Az életkori különbségeket vagy lemaradásokat csak az óvónő észleli, ehhez kell igazítsa a fejlesztést. A vegyes csoportban az óvónőre hárul a legnehezebb feladat, mert meg kell szervezze a csoport tevékenységét, a differenciált munkát, a jó integrálást, megfelelő hangulatot.

Nagy előnye a vegyes csoportnak, ha testvérek együtt járnak, nem kell szétválasztani őket. Amelyik gyermeknek nincs otthon testvére, annak szintén gazdag élményt nyújt a vegyes csoport. Baráti kapcsolatok alakulnak ki, kiválasztanak maguknak egy számukra követendő mintát. Pozitív hatásnak tartom azt is, hogy a gyermeknek nem kell csoportot váltania, végig ugyanabba a csoportba jár, ugyanahhoz az óvónénihez.

Következtetésképpen minden óvodapedagógusnak és szülőnek ajánlom a vegyes csoportot az érzelmi biztonság, a könnyebb szocializalódás, az egymásra figyelés és könnyebb alkalmazkodás érdekében.

Nagy Pető Réka
óvónő