Köszöntő

Az Ovisuli Egyesület bár még fiatal a nagyváradi magyar egyesületek sorában, de annál ambíciózusabb tervek megvalósításáért alapítottuk meg.

Egyik ilyen egyedi, a Partiumban, Erdélyben, de az egész Kárpát-medencében unicumnak számító kezdeményezésünk egyesületünk honlapjának az elkészítése. Az egyesület alapításakor célul tűztük ki honlapunk létrehozását, de nem egy már megszokottat, hanem egy olyan interaktív felületet, amely által népszerűsítjük a nagyváradi magyar óvodai és elemi oktatást, kapcsolatot teremtünk a pedagógusok és a szülői közösség között. Információkat nyújtunk a szülőknek a városban működő alternatív oktatási lehetőségekről, valamint bemutatjuk a nagyváradi magyar szakemberek (pszichológus, logopédus) munkáját, tevékenységét.

Általánosan megfigyelt jelenség az, hogy a mai szülők interneten keresztül tájékozódnak inkább. Az óvodai/iskolai beíratkozások idején állandó kérdések jelennek meg például a Facebookon arról, hogy hol van Nagyváradon magyar óvodai, illetve iskolai csoport/osztály, ahova gyermekét írathatná a szülő… A tömeghisztéria hamar beindul: ő „oda” vitte, én is „oda” viszem. Véleményünk szerint a tömegpszichózisnak is nagy jelentősége van abban, ahogyan egy közösség elindul a lejtőn. Sokszor vezetik itt a szülőket a kortárs szülői közösségek, a települési lokális divatok, közösségi szokások. Egymást viszik maguk után, mondhatni bolondítják a szülők. Van közösségi sodrásra, divatra hagyatkozás is. A szülői szájhagyomány egyaránt épít ki iskolaértékelési nimbuszokat és bélyegeket, mítoszokat. Divatosít iskolákat, és le akarja törni a divatot. Így akar alkalmazkodni, felzárkózni, „menő lenni” a többi szülők között, és menővé tenni gyermekét is. Éppen ezért gondoltunk erre a honlapra, hogy ne a „divat” döntse el, hanem egy szakmai oldal nyújtson segítséget abban, hogy hova írassák gyermeküket a szülők. Erdély- és Partium-szerte egyre többen szeretnének kisebbségi életünk nagy kérdéseinek mélységeibe belelátni. E kérdések között a legégetőbb a vegyes házasság, a hibás iskolaválasztás, a „jobban érvényesül a gyermek” jelensége, anyanyelvünk állapota és nyelvhasználati gondjaink. Mi egyetlen kérdésről, az anyanyelvi iskolaválasztás fontosságáról szeretnénk szólni egyedi, XXI. századi lehetőségekkel!

Bár a Nagyváradon élő 46 444 magyar lakos számszerűleg soknak tűnik, mégis szórványnak minősül és magas a beolvadás, a magyar öntudat elvesztése. Ez ellen a jelenség ellen szeretnénk küzdeni XXI. századi módszerekkel.A beiskolázási időszak az egyik legfontosabb időszak. Ez alatt az időszak alatt szakmai tanácsot nyújtunk, szórólapokat készítünk annak érdekében, hogy miért jó, ha magyar óvodába, iskolába íratják a szülők gyermekeiket. Nagyvárosban megfigyelhető, hogy a szülők sokkal könnyebben döntenek a román csoport, osztály mellett, mint vidéken. Ennek a jelenségnek a fékezése is egyik célunk!

Honlapunk részletesen tájékoztat arról, hogy a klasszikus osztályok mellett ki az a pedagógus és hol tanít, aki alternatív oktatási módszert használ (step by step, frienet módszer stb). Bemutatjuk a felekezeti óvodáinkban/iskoláinkban működő csoportokat/osztályokat.

A beiskolázási időszakban Nagyvárad térképén interaktívan jelenítjük majd meg a beiskolázási időszakban azokat a pedagógusokat, akiknél jelentkezni lehet.

Honlapunkat szíves figyelmébe ajánljuk a magyarországi pedagógusoknak is. Honlapunk segítséget nyújthat a határon túli kapcsolatok kialakítására is! Mire gondolunk? Egy debreceni óvónő, aki például freinet módszerrel dolgozik, nagyváradi, hasonló módszerrel dolgozó pedagógus kollégát, testvérosztályt keres… Ez egy újszerű kapcsolatkialakításra is alkalmas megvalósítás!

Nem titkolt célunk az is, hogy honlapunkkal elősegítsük azt is, hogy városunk különböző lakónegyedeiben ne szűnjenek meg a magyar óvodai csoportok/elemi osztályok. Azon kell dolgoznunk, hogy az évek előrehaladtával ne koncentrálódjon a nagyváradi magyar oktatás a város központjában, ahol a négy nagy oktatási intézményünk működik. Nekünk mindenhol meg kell tartani óvodai, illetve iskolai csoportunkat/osztályunkat! Éppen ezért ennek a honlapnak a létjogosultsága nagy, hiánya pedig egyre jobban látszik!

Ezúton szeretnénk megköszönni a Bethlen Gábor Alap támogatását, azt, hogy ötletünket komolyan vették, felismerték azt, hogy mennyire fontos egy ilyen kezdeményezés támogatása magyarságunk számára!

Azzal a szlogennel zárjuk, hogy MINDEN MAGYAR GYERMEK SZÁMÍT és úgy kiegészítve, hogy Nagyváradon MINDEN MAGYAR ÓVODAI CSOPORT/ELEMI OSZTÁLY SZÁMÍT, tisztelettel: az Ovisuli Egyesület alapítói: Pető Dalma, Herman Noémi és Csikos Rolland.