„Ne hagyjátok a templomot s az iskolát”

„Elég volt az éjszakából! Álmodjunk hajnalt végre!” (Mécs László)

A rendszerváltozást követő társadalmi és politikai igényként újraindult Nagyváradon is az egyházi oktatás. S megszületett az állami fenntartású, de egyházi jelleggel működő Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, mely az egyházmegye patrónusának, a városalapító Szent László királynak a nevét vette fel, aki – az egykori gesztaíró szavai szerint – „Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.” S tették ezt az iskolaalapítók nem kisebb szándékkal, mint fényt vinni a felnövekvő nemzedékek életébe, elméjük pallérozásával, lelkük rezgéseinek finomításával.

 „Az indulás… sem épület, sem tanárok, sem vezetők … idegen épület, óraadó tanárok, de rendkívüli nagy a lelkesedés. Ebből nem volt hiány, és hamarosan minden lett. Lett iskola, ha kezdetleges is, lettek tanárok, vezetők … és tíz év után már „reprezentatív iskola”. (,,,) Isten áldja meg tanárainkat – azokat is, akik a kezdeti szakaszban segítségünkre siettek, hogy nevelő munkájukkal segítsenek a felnövekvő ifjúság lelki, szellemi átalakításában, mert a költővel vallják, hogy «Az Isten küld, testvéreim, tinéktek, hogy sugarainak eleven tüzét, amik lelkéből a szívembe égtek, sugározzon csendesen szerteszét.» (Sík Sándor)” – emlékezett vissza a kezdetekre Mons Fodor József vikárius úr, az iskola első lelki vezetője.

A napjainkban új épületegyüttesben működő, jól felszerelt tanintézmény alaptevékenysége a sokirányú nevelés, mely óvodától indul s az érettségiig tart, oktatva-nevelve az intézményhez tartozó óvodában, a kisiskolások körében, a gimnáziumi és középiskolai osztályokban, valamint a szakosztályokban. S mindezt átfogja a vallásos szellemű nevelés, a keresztény értékek ápolása. „Menjetek el az egész világba és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” – olvashatjuk a Bibliában. Az immár több mint negyedszázados múlttal rendelkező, megerősödött iskola próbál megfelelni a társadalmi és egyházi elvárásoknak egyaránt, szembenézve oly világi kihívásokkal, mint a tanügyi rendszer állandó változásai, az anyagi gondok, de főleg a szekularizált környezet. Épp ezért oly nagy a felelősségünk: segíteni a gyerekeknek, a fiataloknak és szüleiknek rátalálni az igazi értékekre, s – azokat megőrizve – keresztény módon élni. Segíteni fokozott odafigyeléssel, szeretettel, következetességgel.

Tudatában vagyunk annak, hogy ezt csak a személyes példaadással, türelemmel és imával lehet elérni. S ez túlmutat a közösen elmondott reggeli fohászon. Állandó jellegű vallásos tevékenységeink közül fontos kiemelni a tanévet kezdő, illetve záró közös ünnepélyes szentmisét (Veni Sancte, Te Deum), a tanítást kezdő mindennapi imát, a heti szentmisét/áhítatot, a karácsonyi és húsvéti lelki készülődést segítő adventi és nagyböjti lelkinapot, a zarándoklatokat, vallásos versenyeket, ünnepi alkalmakat.

Iskolánk a keresztény értékrendre épített nevelést és a modernkor igényének megfelelő tudományos képzést biztosít. Küldetésünk a krisztusi, azaz a keresztény ember kialakítása, de nem feledve, hogy ültethetünk, gyomlálhatunk, a növekedést Isten adja.

Bizakodva munkálkodunk, a papköltő szavai szerint: „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.” (Mécs László)

Tankó Veronika-Zita
tanítónő, „Szent László” Római Katolikus Teológiai Líceum