A Freinet-pedagógia a gyerekek egész személyiségére kíváncsi, és az egész személyiségre kíván hatni. Az iskolai élet ezért nem szűkül le a tantervi tananyagra és annak elsajátítására. Szélesebbre tárja az ismeretszerzés területét, kettős értelemben: tárgyának tekinti a világ egészét, és nem áll meg az iskola falainál; szélesebben értelmezi az iskolai tevékenységek körét, nemcsak a kognitív teljesítményekre figyel, a teljes személyiség megnyilvánulásaira kíváncsi, és erről ad visszajelzéseket. „Diplomát, oklevelet” ad arról, hogy a gyerek elkészítette az első saját könyvét, hogy körültekintően gondozta a csoport állatait, hogy elsajátította az indiáncsomó készítés fortélyait, hogy gondosan kezelte az osztály pénzét, hogy kitűnő a humora, hogy kiváló salátát tud készíteni stb.

A Freinet-pedagógia felfogásában az ismeretszerzés a világ egészére vonatkozik, nem csupán a tananyagba zárt szeletére. Vagyis nemcsak a tananyagból vett témán gyakoroltatható, fejleszthető, sajátítható el a fogalmazás, a gondolatok elrendezése, a szabatos kifejezés, az érvek csoportosítása, a (kis)előadás, a vita műfaja stb. Maga a megismerés sem szűkül le a tudományos megismerésre, hanem nagy hangsúlyt kap a művészi megismerés, a fantázia, az alkotás, miközben nem zárkózik el a megismerés más formáitól sem.

Ez a rendszer nem egyszerűen egy választható reformpedagógia vagy módszer – esetleg technika, hanem egyfajta hozzáállás az élethez. Az általa kiemelt, értékesnek vallott elvek nem csak abban segítenek, hogy hogyan is fejlesszük a gyerekeket, hanem abban is, hogy hogyan is tehetjük harmonikusabbá saját magunk és mások életét, hogyan változtathatjuk meg közvetlen környezetünket úgy, hogy közben jól érezzük magunkat a világban.

Az új tendenciák következményeként Romániában is elterjedtek a reformpedagógiai irányzatok, többek közt a Freinet-módszer is. Nagyváradon 2010-ben kezdte meg működését az első Freinet szellemiségű iskola, a 11-es Iskolában.

A 11-es számú Általános Iskola Freinet-módszerrel tanító pedagógusai: Perecz-Simó Annamária, Románszki Renáta, Kovács Márta Irén, Kor Mária Magdaléna, Vass Annamária