A kétnyelvűség fogalma és a kétnyelvű gyermek

A kétnyelvűség jelensége azóta létezik, amióta különböző beszélőközösségek egymás mellett élnek. Az egyes közösségek mindig megtalálták annak módját, hogy egymás között kommunikálhassanak. A világ számos részén természetes képesség, sőt az alkalmazkodóképesség jele a...