Ajánlás

Köszöntöm ezt a maga nemében egyedi kezdeményezést és megvalósítást, az Ovisuli Egyesület kiváló ötletét, amely egy teljesen új elképzelést jelenít meg. Nevezetesen azt, hogy a fiatal szülőket tájékoztassa/támogassa az óvoda/iskola megválasztásában.

Az oktatási-nevelési folyamatban megváltozott a pedagógus szerepe, a tartalom szempontjából zsúfoltabb, módszertani szempontból összetettebb, jóval időigényesebb és kevésbé kiszámítható lett az oktatás, mint az előző évtizedekben. Pszichológiai szempontból közelebb került egymáshoz az óvoda és az iskola: jobban lehet törekedni a gyermekek érdeklődésének a felkeltésére, a játékosságra, ami nagyban befolyásolja a tanuló viszonyát az iskolához, a tanuláshoz, a környezetéhez. A fiatal szülők legnagyobb részben az új információs csatornákon keresztül kapják meg kérdéseikre a választ, gondolok itt az okostelefon, a Facebook és a különböző honlapok használatára. Öröm számomra, hogy ennek a honlapnak az a célja, hogy naprakész információkat nyújtson a nagyváradi óvodai és elemi magyar oktatásról, egy kapocs az óvónő–tanító–szülő–iskolavezetés–oktatással foglalkozó szakemberek között. Fogódzót, információt kíván nyújtani a szülőknek azáltal, hogy ismerjék meg városunk óvodáit, iskoláit, az ezekben az intézményekben (magyar óvodában/tagozaton, magyar iskolában/tagozaton) tanító óvónőket és tanítónőket elsősorban azért, hogy kicsi gyermeküket ne tegyék ki fölöslegesen utaztatásnak, hanem a hozzájuk legközelebb levő oktatási intézménybe írassák. Ugyanakkor arra bíztatom a szülőket, hogy minden körülmények között magyar anyanyelvű óvodába, iskolába írassák gyermeküket, mert anyanyelven tanulni előnyt és nem hátrányt jelent.

Jól képzett pedagógusaink szeretettel és elkötelezettséggel végzik mindennapi oktató-nevelő munkájukat, függetlenül attól, hogy a város melyik részében zajlik ez a tevékenység.

Kívánok jó óvoda/iskola választást annak érdekében, hogy mindenkor és minden körülmények között az anyanyelvi oktatást válasszák, mert MINDEN MAGYAR GYERMEK SZÁMÍT. Jó döntést, jó választást kívánok!

Dr. Pető Csilla
elemi és óvodai oktatásért felelős Bihar megyei tanfelügyelő, egyetemi tanár